Abu Ali Muhammad Al-Hassan Ibnu Al-Haitham atau Ibnu Haitham (Basra,965 – Kairo 1039).

Dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat, dengan nama Alhazen. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli di bidang sainsfalakmatematikageometri, pengobatan, dan filsafat. Beliau banyak melakukan penelitian mengenai cahaya, dan telah memberi ilham kepada ahli sains Barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalammenciptakan mikroskop dan teleskop.

 

Masa ilmuwan-ilmuwan Islam

Islam sering kali digambarkan sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai bidang ilmu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar, tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat di bidang falsafahsainspolitik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan dalam para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia muda, tetapi dalam masa yang singkat juga dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan.

Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan, tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agamafalsafah, dan sebagainya. Salah seorang dari tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu Ali Muhammad Al-Hassan ibnu Al-Haitham.

 

Perjalanan hidup

Di kalangan cerdik pandai Barat, beliau dikenal dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H/965 Masehi. Beliau memulai pendidikan di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah, beliau kemudian merantau keAhwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau melanjutkan pendidikannya dan menumpukan perhatian pada aktivitas penulisan.

Kecintaan beliau pada ilmu telah membawanya berhijrah menuju Mesir. Di sana beliau melakukan beberapa pekerjaan penelitian tentang aliran dan saluran SungaiNil serta menyalin buku-buku tentang matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar.

Hasil dari usahanya, beliau menjadi seo­rang yang sangat mahir di bidang sains, falak, mate­matik, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, menjadi salah satu rujukan  penting dalam bidang ilmu sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas pada ilmu pengobatan modern tentang mata.

 

Sains

Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penelitian. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberi ilham kepada ahli sains Barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop dan teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya.

Beberapa buah buku tentang cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana.

Menurut Ibnu Haitham, cahaya fajar bermula apabila mata­hari berada di garis 19o di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila mata­hari berada di garis 19oufuk barat. Dalam kajiannya, beliau juga telah berhasil menerangkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya.

Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia.

Lebih menakjubkan, Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trricella yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haitham juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Hai­tham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah mengilhami para ilmuwan Barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori beliau telah membawa pada penemuan film yang kemudian disambung-sambung dan dipertunjukkan kepada para penonton sebagaimana yang kita lihat pada masa kini.

 

Filsafat

Selain sains, Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah, logik, metafisik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu.

Penulisan falsafahnya banyak tertumpu pada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi perdebatan. Beliau juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu, semua dakwaan kebenaran wajar untuk diragukan dalam menilai semua pandangan yang sebelumnya sudah ada. Jadi, pandangannya mengenai falsafah sangat menarik untuk disoroti.

Bagi Ibnu Haitham, falsafah tidak boleh dipisahkan dari matematika, sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai, dan untuk menguasainya seseorang harus memaksimalkan masa mudanya untuk mempelajarinya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fisik dan mental akan turut mengalami kemerosotan.

 

Karya

Ibnu Haitham membuktikan pandangannya bahwa beliau begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Maka beliau berhasil menulis banyak buku dan makalah. Di antara buku hasil karyanya:

  • Al-Jami’ fi Usul Al-Hisab, yang mengandung teori-teori ilmu matematika dan Analisa Matematika;
  • Kitab Al-Tahlil wa Al-Tarkib, mengenai ilmu geometri;
  • Kitab Tahlil Al-Masa’il Al-Adadiyah, tentang algebra;
  • Maqalah fi Istikhraj Simat Al-Qiblah, mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau;
  • Maqalah fima Tad’ullaih, mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak; dan
  • Risalah fi Sina’at Al-Syi’r, mengenai teknik penulisan puisi.

 

Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan filsafat sangat banyak. Karena itu, Ibnu Haitham dikenal sebagai seorang yang miskin materi, tetapi kaya akan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan hingga saat ini.

Sebagian karya beliau telah “dicuri” oleh ilmuwan Barat tanpa memberi penghargaan yang patut kepada beliau. Barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam karena tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi kegelapan.

Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan pada perkembangan ilmu sains, dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi terbelenggu oleh pemikiran filsafat Yunani. (http://id.wikipedia.org)